Historie oddílu potápění

Za potápěním vozíčkářů v ČR stojí parta super lidí z Restartu. Občanské sdružení Restart, dnes již Restart, z.s., byl registrován v roce 2004, avšak s prvními zkušebními ponory s vozíčkáři začali již v roce 1999 ve spolupráci s Centrem Paraple. Od roku 2000 jsou pravidelné tréninky potápění v bazénu a od roku 2002 se začalo s pravidelnými výjezdy s vozíčkáři za potápěním v moři. Spolupráce Restartu a SKV Praha vznikla v roce 2007, kdy byl založen oddíl potápění. V ČR existuje pouze jeden oddíl potápění vozíčkářů a to právě v SKV Praha. V současné době veškeré akce plánuje SKV Praha a Restart zajišťuje asistenční a instruktorské služby během ponorů.

Hlavní oddílové milníky

  • 2007 založen oddíl Josefem Trčkou
  • 2010 první výjezd a oddílové potápění v moři na ostrově Elba
  • 2012 vedení oddílu přebírá Tomáš Kratochvíl

Vedoucí oddílu: Tomáš Kratochvíl

  • narozen 1977
  • úraz skokem do vody, kvadruplegik
  • v SKV Praha od roku 2012

Bylo těžké ten oddíl rozjet a nalákat vozíčkáře k danému sportu?

V době vzniku oddílu se již někteří vozíčkáři tomuto sportu věnovali s Restartem, tak se následně stali členy SKV Praha a postupně začali přicházet další.

Od kdy vedete oddíl, jak jste se k tomu dostal a jak dlouho jste byl v oddíle, než jste ho začal vést?

Členem SKV Praha jsem se stal v roce 2012 a vedoucím jsem se stal téhož roku, jelikož oddíl neměl v té době kdo vést.

Kolik má oddíl členů?

V současné době má oddíl potápění SKV Praha 22 členů (z toho je jeden člen ze Slovenska), ale potápění se věnují i členové z jiných oddílů SKV Praha a také hendikepovaní, kteří členy sportovního klubu nejsou.

Jak často se scházíte a kde? Jak probíhají tréninky?

Tréninky probíhají nepravidelně podle zájmu každé úterý večer v bazénu na Výstavišti v Praze Holešovicích, tedy kromě letních prázdnin. Na jaře a na podzim organizuji jeden víkendový trénink určený především pro nováčky, kde se sejde cca 10 vozíčkářů. Během tréninkových ponorů v bazénu se každý musí naučit pod vodou vyrovnat tlak v uších, vyměnit automatiku v puse, vylít masku, apod. Bez zvládnutí těchto dovedností se nelze účastnit ponorů v otevřené vodě.

Probíhají v rámci potápění nějaké závody?

Během léta probíhá potápění v otevřené vodě (lomy, jezera a moře). Závody jako takové se u potápění nedělají. U tohoto sportu jde především o pocit uspokojení ze zvládnutí složité techniky tohoto rizikového sportu, pocitu neomezeného pohybu všemi směry v úzkém kontaktu s přírodou, pocitu nezávislosti, apod.

Kam byste chtěl oddíl směřovat?

Rád bych udržel stávající nabídku potápěčských akcí i do budoucna.

Je těžké nalákat do oddílu nové členy?

Jelikož tréninky probíhají pouze v Praze tak se jednou ročně snažím nabídnout víkendový zkušební ponor v jiném koutu ČR (např. Zlín, Hrabyně, Brno). Také ve spolupráci s Centrem Paraple organizuji týdenní kurz potápění, ale většinou je problém ho naplnit a to především ze zdravotních důvodů. Hlavní problém je, že jde o rizikový sport a ne každý ho může provozovat, ač by chtěl. Zájemce nesmí mít žádné otevřené rány (dekubity), žádné přístroječky v těle (kardiostimulátor, baclofenová pumpa, apod.), a v neposlední řadě jde o problémy s inkontinencí a také s možností prochladnutí s následným zánětem močového měchýře. Vždy by měl vozíčkář konzultovat vhodnost tohoto sportu se svým lékařem. U některých diagnóz je nezbytné, aby si hendikepovaný zájemce nechat vystavit potvrzení k potápění s přístrojem od lékaře, protože bez tohoto doporučení ho pod vodu nevezmeme.

Co pro Vás znamená, když se řekne „potápění“?

Při potápění člověk zapomene na svůj hendikep. Voda umožňuje pohyb všemi směry bez kompenzačních pomůcek (vozík, berle, apod.). Při potápění jde o posouvání vlastních hranic, dobrý pocit ze zvládnutí technicky náročného rizikového sportu, ticho během ponoru, kontakt s přírodou, adrenalin…