Historie lyžařského oddílu

Oddíl vznikl v roce 2004 a u jeho zrodu stál Tomáš Lisý. V roce 2013 přebrala vedení oddílu Hana Malotinová a Jaroslav Stříž. Rok na to Hanka odletěla do zahraničí, kde už zůstala. Ve stejnou dobu skončil s vedením oddílu také Jarda – kvůli pracovním povinnostem. Od roku 2014 oddíl vedou Míša Krunclová a Míra Dobrovolný.  V roce 2017 do vedení přibrali další posily a jednotlivé akce si mezi sebe nyní dělí: Míša Krunclová, Tomáš Miko, Vladan Kondiolka a Honza Malík. Za dobu působení oddílu jeho představitelé vybudovali několik tematických zimních akcí a vyškolili skvělou síť lyžařských asistentů. Ročně klub pořádá kolem 8 lyžařských akcí z toho 3 v Rakousku. Na každé akci bývá okolo 8 vozíčkářů, začátečníci i pokročilí. Většina lyžařských akcí je sjezdových. Jednou ročně se koná také běžkařský pobyt. 

Michaela Krunclová – vedoucí oddílu

 • narozena 1983
 • od 2004 – kvadruplegička po autonehodě (jako spolujezdec)
 • od 2005 – matkou dcery Natálie
 • od 2013 členkou SKV Praha
 • od 2014 vede oddíl lyží a outdoor
 • od 2018 předsedkyně celého SKV Praha

Bylo těžké ten oddíl rozjet a nalákat vozíčkáře k danému sportu?

Ano, ze začátku se s námi klienti báli jezdit, protože nás neznali. Vozíčkáři potřebují určitý servis a jistotu. Postupem času je ale napříč republikou čím dále více ubytovacích míst přístupných pro vozíčkáře, zejména co se týče přístupných sociálních zařízení. Od roku 2015 máme kapacitu vždy naplněnou. Všem účastníkům náš klub půjčuje sportovní vybavení. Snažíme se střídat různé areály, ale jezdíme i do osvědčených. SKV Praha domlouvá ubytování, vlekaře, zázemí i dopravu, když někdo nemá. Dlouhodobě máme dobrou spolupráci s centrem Paraple – vzájemně si na pobytové akce půjčujeme pomůcky, což výrazně zlepšuje nabídku sportovního náčiní klientům s různými druhy postižení.

Jak dlouho jsi byla v oddíle, než jsi ho začala vést?

Byla jsem v oddíle asi rok. Ale vlastně hnedle od začátku jsem Hance a Jardovi trochu pomáhala s vedením oddílu. Když pak Hanka odjela do zahraničí a ukázalo se, že se jen tak nevrátí a Jarda byl velmi pracovně vytížený, převzala jsem vedení já s Mírou dobrovolným. Dva roky na to nás napadlo, udělat tématicky zaměřené lyže pro vozíčkáře a jejich děti. Ukázalo se to jako skvělá myšlenka a „rodinky“ se rozšířily i do dalších pobytových akcí zejména v odílu outdooru. 

Hlavní oddílové milníky: 

 • 2004 založení Tomášem Lisým
 • od 2013 oddíl vede Hanka Malotinová a Jaroslav Stříž
 • od 2014 oddíl vede Michaela Krunclová a Miroslav Dobrovolný
 • od 2015 děláme 7 lyžařských akcí za sezónu
 • od 2016 přicházíme s myšlenkou rodinné lyžařské akce pro vozíčkáře a jejich děti
 • od 2018 stojí v čele oddílu několik vedoucích – počet akcí za sezónu se ustaluje na 8

Kolik má členů?

V současné době má oddíl asi 20 členů. Oddíl lyžování společně s oddílem outdooru mají největší členské základny. 

Jak často se scházíte a kde? Jak probíhají tréninky?

Vše probíhá jako rekreační sport, takže nemáme žádné pravidelné tréninky.

Probíhají nějaké lyžařské závody vozíčkářů?

Letos v lednu se měl uskutečnit lyžařský happening na Lipně. SKV Praha chtěl pořádat první lyžařské závody vozíčkářů nazvané: Český pohár. Covid nám to zrušil, ale my se nevzdáváme. Akci jsme přesunuli na březen.

Je těžké nalákat do oddílu nové členy?

V současné době už ne. Vozíčkáři se nám sami ozývají, protože o lyžování mají zájem. Výhodou oproti ostatním oddílům je, že členové nemusí nikam pravidelně jezdit a sportovat. V tomto případě jde spíše o rekreaci. Většinou s námi jezdí lidé po poranění míchy, kteří zakusili krásu lyžování ještě před úrazem. Ale ne výhradně. Našimi klienty jsou i lidé, kteří jsou hendikepovaní od mládí a i jim lyžování učarovalo.

Kam bys chtěla oddíl směřovat?

Rozhodně bych chtěla udržet dosavadní kvalitu a počet akcí. Snažíme se naše služby nabízet co nejvíce nováčkům, proto spolupracujeme s Centrem Paraple. A taky bychom rádi pravidelně organizovali lyžařské amatérské závody vozíčkářů.